Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 10. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním) a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků při ulici Mošnerova
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 20145 - Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 20171 – Nákup ochranných pomůcek pro školy zřizované SMOl II. - přímé zadání
7 Rozpočtové změny roku 2020
8 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na r. 2021
9 OZV o místním poplatku ze psů
10 OZV o místním poplatku z pobytu
11 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12 Bytové záležitosti
13 Parkovací politika města Olomouce – koncept návrhové části
14 Standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích
15 Knihovna města Olomouce - vyřazení majetku
16 Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
17 Informace o příspěvkových organizacích (mimo školská zařízení) zřizovaných statutárním městem Olomouc
18 Informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
19 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc
23 Změna č. I Regulačního plánu RP – 13 Sídliště Lazce - vydání
24 Změna č. IX Územního plánu Olomouc - vydání
25 Pozemky v k.ú. Slavonín - dovolání
26 Organizační změny MPO
27 BD Handkeho 711/1, Olomouc, (pro tělesně postižené) - snížení energetické náročnosti budovy - konečné vyúčtování
28 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.7
29 Kapacity základních škol - návrh na úpravu
30 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity Lesní mateřské školy Sofisa
31 Podpora aktivit v oblasti bezdomovectví
32 Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2021
33 Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravu historické stříkačky
34 Bytové záležitosti BPS
35 Změny v KMČ
36 Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 2021
37 Stanovení termínu a návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
38 Návrh termínů konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2021
39 Rozšíření individuální dotace - kostel sv. Michala
40 Organizační záležitosti
41 Organizační záležitosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu