Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 10. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Rozpočtové změny roku 2020
5 Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Olomouce
6 Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
7 Drobná cyklistická opatření
8 Plavecký stadion Olomouc – harmonogram kroků převzetí k provozování
9 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
10 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
11 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s přijetím darů
12 Prominutí nájemného u komerčních prostor v příspěvkové organizaci Moravské divadlo Olomouc v souvislosti s výskytem COVID-19
13 TT 8. května - dodatek č. 3 Rámcové smlouvy
14 Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
15 Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení
16 Veřejná zakázka č. 20150 - MŠ Dělnická - rekonstrukce (stavba) - zahájení, komise
17 Veřejná zakázka č. 20128 - Služby mobilního operátora 2021 - 2023 - zahájení, komise
18 Veřejná zakázka č. 20163 - Nákup ochranných pomůcek pro školy zřizované SMOl - zahájení, komise
19 Změny jízdních řádů MHD od 13. 12. 2020
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Odstraňování autovraků z komunikací
22 Petice za zachování útulku LOZ Olomouc, jako smluvního partnera města
23 Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova
24 Dohoda o narovnání - škoda na garáži v ul. Polívkova
25 Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie
26 Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ - Rámcová smlouva o financování projektu
27 Místní akční plán vzdělávání
28 Fond pomoci olomouckým dětem
29 Individuální dotace a výpůjčky v sociální oblasti
30 Petice – ubytovna v Riegrově ulici
31 Bytové záležitosti BPS
32 Změny v komisích
33 Individuální dotace v oblasti sportu
34 Individuální dotace v oblasti kultury
35 Zahraniční služební cesta

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu