Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 9. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 20155 - PPO II.B etapa - související investice, zásuvkové skříně Blahoslavova - přímé zadání
5 Veřejná zakázka č. 20001 - Provozování plaveckého stadionu Olomouc - zrušení
6 Veřejná zakázka č. 20156 - Přeprava žáků ze ZŠ Slavonín do náhradních prostor ZŠ Přichystalova - přímé zadání
7 Rozpočtové změny roku 2020
8 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – Plavecký stadion Olomouc
9 Škodní a likvidační komise
10 Bytové záležitosti
11 Zvláštní užívání komunikací
12 Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova
13 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - dotace
14 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Polopodzemní kontejnery Nové Sady
15 Stanovisko SMOl k zápisu soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení
16 Pověření zastupováním ředitelky mateřské školy
17 Darování respirátorů FFP2
18 Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP Olomouc
19 Program prevence kriminality - asistent prevence kriminality
20 Změny v komisích
21 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 12. zasedání ZMO konaného 7. 9. 2020
22 Žádost Muzea umění Olomouc o zapůjčení obrazu v majetku SMOl
23 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro řešení epidemiologických situací na MMOl a MPO"
24 Organizační záležitosti - Dodatek č. 14 "Organizačního řádu MMOl a MPO"
25 Organizační záležitosti - Příkaz tajemníka č. 8/2020 - opatření na MMOl (COVID-19)
26 Organizační záležitosti - Slavnostní obřady v obřadní síni historické radnice
27 Návrh zadání pro tvorbu Strategie rozvoje cestovního ruchu 2022-2027 a Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce 2022-2027
28 Seznam akcí SMOl do ledna 2021

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu