Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 9. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků při ulici Mošnerova
4 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - plán oprav a investic do tepelného hospodářství pro rok 2021
5 Bytové záležitosti
6 Veřejná zakázka č. 20099 - Objekt přírodovědecké fakulty - demolice objektu - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce (poskytování servisních služeb) - JŘBÚ
8 Veřejná zakázka č. 20142 - Poskytování právních služeb pro základní a mateřské školy 2021 - 2022 - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 20135 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel II - zahájení, komise
10 MŠ Dělnická - rekonstrukce
11 Rozpočtové změny roku 2020
12 Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD – zadání
13 Výstavba a provoz nové malé haly zimního stadionu - příprava koncesního řízení
14 Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem – pověření člena Rady města
15 Aquapark Olomouc, a.s.
16 Autobusová zastávka na ul. Pavelkova - schválení názvu
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Smlouva s OK DESIGN, s.r.o. - dodatek č. 5
19 Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2020
20 Příprava na programovací období EU 2021+ - rozšíření počtu členů Řídicího výboru Strategie ITI Olomoucké aglomerace
21 Dodatek Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
22 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
23 Bezpečnost silničního provozu
24 Bytové záležitosti BPS
25 Technické služby města Olomouce, a. s. - výběrové řízení na předsedu představenstva
26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
28 Změna v komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu