Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 8. 2020

číslo usnesení název
1 Lesy města Olomouce, a.s. – souhlas s uzavřením smluv – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
2 Kontrola usnesení RMO a ZMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 20136 - Lesní cesta Huzovská - etapa II. - 1. část - příkazní smlouva
6 Veřejná zakázka č. 20077 - Jantarová stezka - úsek Hodolanská Libušina, 1. část - zadání
7 Veřejná zakázka č. 20121 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - pomůcky - opakovaná zakázka - zadání
8 Veřejná zakázka č. 20137 - Sazba Olomouckých listů - přímé zadání
9 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – ZŠ Gorkého
10 Projekty obnovy vodohospodářské infrastruktury
11 Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy
12 Rozpočtové změny roku 2020
13 Fixace úrokové sazby u úvěru
14 Bytové záležitosti
15 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2019
16 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu
17 Moravské divadlo Olomouc - změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
18 Moravská filharmonie Olomouc - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2042/2020/Zem
19 Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem
20 Informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
22 Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ - Rámcová smlouva o financování projektu
23 Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace III – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
24 Dodatek č. 25 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících s dopravcem DPMO, a.s.
25 Dodatek č. 6 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci s TSMO, a. s.
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Zvláštní užívání komunikací
28 Smlouva s OK DESIGN, s.r.o. - záměr změnit smlouvu
29 Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci - škole
30 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
31 Výjimka z počtu dětí a žáků pro školní rok 2020/2021
32 OZV, kterou se doplňuje OZV č. 10/2020, o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích
33 Koncepce dostupného bydlení – doplnění zadání
34 Spolek JAN – dodatek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
35 Změny pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení
36 Dar městu – herní prvky pro děti
37 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
38 Veřejná zakázka – Dodatek ke smlouvě o Zajištění tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsvětější trojice a kašen Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.
39 Plavecký stadion - Dodatek č. 28
40 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL Cup, Repre
41 Změny v komisích
42 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
43 Stanovení termínu a návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
44 Nákup myčky do Sluňákova

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu