Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 8. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova - vyloučení, schválení hodnocení
4 Veřejná zakázka č. 20125 - Organizační a odborné zajištění architektonicko-krajinářské soutěže - III. etapa protipovodňových opatření - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 19172 - Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc - zadání
6 Veřejná zakázka č. 20081 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka ICT - zadání
7 Veřejná zakázka č. 20082 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka pomůcek - zadání
8 Veřejná zakázka č. 20107 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zadání
9 Veřejná zakázka č. 20133 - Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 62, 64 - zahájení, komise
10 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
11 Kreativní centrum ContaYner Olomouc - prezentace záměru
12 Úprava předprostoru krematoria
13 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
14 Bytové záležitosti
15 Rozpočtové změny roku 2020
16 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2021
17 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2020
18 Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace
19 ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy - důvodová zpráva
20 Andělská – zahrádkářská kolonie
21 Zimní stadion – oprava střechy
22 Investiční akce LC U Hájenky II. etapa
23 Zoologická zahrada Olomouc - opravy v areálu příspěvkové organizace
24 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu
25 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
26 Technické služby města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
27 Darovací smlouva - Keramická popelnice
28 Dodatek ke smlouvě - Flora, a.s.
29 Potvrzení ve funkci ředitelek/ředitelů škol
30 Zvláštní užívání komunikací
31 Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách
32 Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
33 Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ - Rámcová smlouva o financování projektu
34 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2020
35 Individuální dotace - TJ Sokol Olomouc -Chválkovice
36 Bytové záležitosti BPS
37 Změny v komisích
38 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 11. zasedání ZMO konaného 29. 6. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu