Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 7. 2020

číslo usnesení název
1 Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady - změna v dozorčí radě Technických služeb města Olomouce, a.s.
2 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Petice "Pozemky U Pevnůstky Mošnerova mají patřit městu Olomouci"
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu
7 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace
8 Veřejná zakázka č. 20053 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - pomůcky - zrušení
9 Veřejná zakázka č. 20121 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - pomůcky - opakovaná zakázka - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 20054 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - ICT - zadání
11 Veřejná zakázka č. 20079 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - stavební část - zadání
12 Veřejná zakázka č. 20080 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka nábytku - zadání
13 Veřejná zakázka č. 20084 - Odpadové centrum Olomouc - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - zadání
14 Veřejná zakázka č. 20126 - Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci - zahájení, komise
15 Veřejná zakázka 20127 - Olomoucké vánoční trhy 2020 - přímé zadání
16 Veřejná zakázka č. 20099 - Objekt přírodovědecké fakulty - demolice objektu - zahájení, komise
17 Veřejná zakázka č. 20049 - Masarykova ul. - oprava tramvajové trati a vozovky, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky - směr Hl. nádraží
18 Bytové záležitosti
19 Rozpočtové změny roku 2020
20 Škodní a likvidační komise
21 Analýza variant správy a provozování VHI
22 Informace o zdrojích vody v CHKO Litovelské Pomoraví
23 Bezbariérová Olomouc - aktualizace akčního plánu
24 Zpráva o naplňování klíčových aktivit projektu Olomouc plánuje budoucnost
25 Povolení výjimky - pěší zóna
26 Zvláštní užívání komunikací
27 Označení vlastníka
28 Odtahy vozidel
29 Karty typu D
30 Petice Bělidla
31 Projekt "MŠ Husitská - energetická opatření" - podání žádosti o dotaci
32 „Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část“ - Smlouva o poskytnutí dotace
33 Petice - dětské hřiště Mišákova
34 Sběrové soboty
35 Projekt Zdravé láhve pro děti
36 Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
37 Přijetí finančního daru Olomouckého kraje za výkon péče o děti v době nouzového stavu
38 Kontrola zpracování účetní závěrky za rok 2019 u organizace ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
39 Audit systému evidence a vyřizování petic a stížností
40 Kontrola dotace u společnosti Maltézská pomoc, o.p.s. poskytnuté v roce 2019
41 Kontrola dotace u CROSSPOINT Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2019
42 Školské rady - jmenování zástupců zřizovatele
43 Výjimka z počtu dětí
44 Plán obnovy a rozvoje škol
45 Přijetí grantu č. 22010120 z Mezinárodního Visegrádského fondu
46 Bytové záležitosti BPS
47 Darovací smlouva - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020
48 Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích pro městské akce - 2. pololetí 2020
49 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Garden food festival v Olomouci
50 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Tipsport extraliga ledního hokeje
51 Přijetí finančního daru - revokace
52 Příprava návrhu vnitřního předpisu pro řešení epidemie/pandemie
53 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
54 Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost EUROPE DIRECT v roce 2020
55 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu