Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 6. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - monitorovací zpráva za rok 2019
4 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání
7 Podnět klubu Pirátů a Starostů
8 Informace o projektech
9 Veřejná zakázka č. 19173 - Zabezpečení péče o psy - zadání
10 Veřejná zakázka č. 20001 - Provozování plaveckého stadionu Olomouc - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 20077 - Jantarová stezka - úsek Hodolanská Libušina, 1. část - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 20081 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka ICT - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 20082 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka pomůcek - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 20072 - Dodávka dvou dopravních automobilů 2020 - zadání
15 Veřejná zakázka č. 20013 - Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ - zadání
16 Veřejná zakázka č. 20106 - Náves Svobody, oprava vozovky, I. etapa - přímé zadání
17 Velké opravy komunikací 2020
18 Bytové záležitosti
19 Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 2020
20 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)
21 Rozpočtové změny roku 2020
22 Navýšení limitu revolvingového úvěru
23 Projekt "Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc" - podání žádosti
24 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
25 Účetní závěrka příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, Rožňavská 21 a finanční vypořádání za účetní období roku 2019
26 Smlouva o bezúplatném převodu majetku
27 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2020/2021
28 Fond pomoci olomouckým dětem - darovací smlouva
29 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků KMČ 2020
30 Závěrečná zpráva COVID-19
31 Vypořádání předběžných smluv
32 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
33 OZV Požární řád statutárního města Olomouce
34 Programové dotace v oblasti cestovního ruchu a IC – Průvodcovské služby
35 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním klidu, ve znění OZV č. 2/2020
36 Bytové záležitosti BPS
37 Změny v KMČ Svatý Kopeček
38 Informace o činnosti kontrolního výboru
39 Hospodaření České dědictví UNESCO 2019
40 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti
41 Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
42 Stanovení termínu a návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
43 Přijetí daru
44 Přijetí finančního daru
45 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací"
46 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
47 Organizační záležitosti
48 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád
49 Změna ve Správní radě Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje
50 Návrh zástupců SMOl do orgánů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu