Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 5. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Prezentace záměru revitalizace území tržnice
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2019
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Veřejná zakázka č. 19172 - Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 20051 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - stavba - zahájení, revokace
8 Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy - stavební část - rozhodnutí o námitkách
9 Veřejná zakázka č. 20079 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - stavební část - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 20080 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka nábytku - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 20084 - Odpadové centrum Olomouc - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - zahájení, komise
12 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka Nordic Telecom Regional s.r.o.
13 Grygov lesní školka – elektrická přípojka
14 Rozpočtové změny roku 2020
15 Bytové záležitosti
16 Označení vlastníka
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Předzahrádky
19 Krakovská, Rokycanova - komunikace, smlouva o nájmu pozemku
20 Krakovská, Rokycanova - komunikace, smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN
21 Cyklodoprava – smlouvy o partnerství
22 Dlouhodobý investiční plán - zásady výběru investičních akcí
23 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2019
24 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2019
25 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku
26 Předzahrádka - zeleň
27 Obnova stromořadí městských tříd Masarykova a Velkomoravská
28 OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení
29 OZV pravidla pro pohyb psů
30 OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku
31 Dotace odboru školství - Podpora aktivit realizovaných vysokými školami, Využití volného času dětí a mládeže, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
32 Dodatky zřizovací listin příspěvkových organizací - škol
33 Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám
34 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
35 Zapojení SMOl do projektů TAČR DOPRAVA2020+
36 Projekt "Lipové stromořadí u Hamrysu" - podání žádosti
37 Regulační plány pro Olomouc - závěrečné vyúčtování
38 UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup Nejsvětější Trojice – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
39 Návrh řešení - havarijní stav střechy Plaveckého stadionu
40 Plavecký stadion-Dodatek č. 26
41 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
42 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2020
43 Bytové záležitosti BPS
44 Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu