Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 4. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 euroAWK s.r.o. – koupě přístřešků MHD, pacht reklamních panelů a nájem pozemků pod samostatně stojícími reklamními panely
4 Veřejná zakázka č. 20072 – Dodávka dvou dopravních automobilů 2020 - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy – dodávka ICT - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy – dodávka pomůcek - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 20011 - Peškova č. 487/2, k.ú.Povel, obec Olomouc - zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zadání
8 Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy – dodávka nábytku - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - podpis smlouvy
10 VZ č. 20075 Oprava napájecích kabelů MR Střed – most Bristol – Bělidla (NK24) - IV. Etapa – příkazní smlouva
11 VZ č. 20051 - ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd – stavba - zahájení
12 Veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy – stavební část – vyloučení, zadání
13 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
14 Odpadové centrum Olomouc
15 Mošnerova - smlouva budoucí o realizaci přeložky ČEZ
16 Velkomoravská, Skupova – propojení cyklostezka
17 Financování realizace akce LC U Hájenky II. etapa
18 Bytové záležitosti
19 Rozpočtové změny roku 2020
20 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2019
21 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2019
22 Předzahrádky
23 Zvláštní užívání komunikací
24 Projekt - Olomouc si pomáhá
25 Olterm - prodloužení stávající smlouvy pronájmu Plaveckého stadionu a budoucí řešení bazénové vany
26 Veřejná zakázka - zajištění realizace dvou expozic zahradnických výstav na Výstavišti Flora Olomouc, a. s.
27 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
28 Podmínky provozu elektrokoloběžek
29 Přehled a popis variant provozování teplárenské infrastruktury po r. 2024.
30 Monitoring památky UNESCO
31 Hodnotící zpráva o MA21 města Olomouce a Akční plán zlepšování MA21 města Olomouce
32 Prominutí nájemného u komerčních prostor v objektech vlastněných či spravovaných městskými příspěvkovými organizacemi (mimo školská zařízení) v souvislosti s výskytem COVID-19
33 Plnění Programového prohlášení RMO za rok 2019
34 Klíčové aktivity projektu Olomouc plánuje budoucnost 2
35 On-line systém KMČ - rozpočtová změna
36 Rodinná politika SMOl
37 Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2019, dotace MV ČR 2020
38 Prominutí nájemného z prostor v objektech příspěvkových organizací - škol v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
39 Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání příspěvkových organizací - škol za účetní období r. 2019, posílení finančních prostředků z rezervních fondů do fondů investic příspěvkových organizací – škol, odvodů z fondů investic příspěvkových organizací - škol, snížení neinvestičních příspěvků zřizovatele příspěvkových organizací - škol r. 2020
40 Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity speciální školy
41 Požární ochrana
42 Ochranné zdravotní pomůcky - přijetí a poskytnutí daru
43 Dopad současného stavu na realizaci a přípravu dotovaných projektů
44 Změna výzvy Nositele ITI OA č. 60 (Telematika III)
45 Projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III" – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
46 Projekt "Olomouc plánuje budoucnost" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
47 Bytové záležitosti BPS
48 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 9. zasedání ZMO konaného 9. 3. 2020 a 10. zasedání ZMO konaného 6. 4. 2020
49 Smlouva o pronájmu sbírkových předmětů (MUO)
50 Organizační záležitosti - Dodatek č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
51 Organizační záležitosti - Informace tajemníka MMOl o provozu magistrátu a výkonu agend od 27.4.2020
52 Organizační záležitosti - Vejdovského 2
53 AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
54 VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání
55 Zoologická zahrada Olomouc - ceník vstupného od 1. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu