Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 4. 2020

číslo usnesení název
1 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
2 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - zadání
3 Veřejná zakázka č. 19169 - Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice Hněvotínská (Hněvotínská II - přechod) - zadání
4 Veřejná zakázka č. 20007 - Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - zadání
5 Veřejná zakázka č. 20032 – Heyrovského – Arbesova, komunikace - zadání
6 Veřejná zakázka č. 20069 - PPO II.B etapa - související investice, energomost - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 20006 – Nákup 2 elektrovozidel pro Městskou policii Olomouc – revokace, zrušení
8 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - rozhodnutí o námitkách
9 Tramvajová trať 8. května - dodatek rámcové smlouvy
10 Návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)"
11 Různé
12 Distribuce ochranných zdravotních pomůcek
13 Olomoucký 1/2 Maraton - žádost o změnu termínu konání
14 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
15 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru ochrany MMOl

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu