Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 3. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3 Veřejná zakázka č. 20058 - Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 - 2022 - příkazní smlouva
4 Veřejná zakázka č. 20033 - Oprava tramvaj. křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhyb. zhlaví ul. Legionářská - přímé zadání
5 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - zrušení
6 Veřejná zakázka 20037 - Oprava střech přístřešků radnice
7 Náhrada ušlého zisku - tř. 1. máje
8 Rozpočtové změny 2020
9 Bytové záležitosti
10 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2019
11 Petice - Slavonín
12 Sušárna kalů na ČOV Olomouc
13 Výsledky analýz městských akciových společností, kde je město Olomouc jediným akcionářem a další postup ve změnách jejich řízení
14 Limity, kompetence a základní ekonomické ukazatele příspěvkových organizací (vyjma školských zařízení)
15 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
16 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
17 Moravská filharmonie Olomouc - žádost o slevu z pronájmu sálu Reduta
18 Smlouvy o výpůjčce majetku SMOL příspěvkovým organizacím - školám
19 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé lesní mateřské školy
20 Aquapark - provozní zpráva za rok 2019
21 Kontrola dotace u Atletického klubu Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2019
22 Kontrola dotace u FK Slavonín, z.s. poskytnuté v roce 2019
23 Kontrola dotace u SFK Nedvězí, z.s., poskytnuté v roce 2019
24 Kontrola dotace u SKUP Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 2019
25 Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými SMOl u MŠ Olomouc,Wolkerova 34 v roce 2018
26 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
27 Podpora společensko - prospěšných projektů
28 Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
29 Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
30 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
31 Analýza dopadů COVID - 19 v návaznosti na nemožnost provozovat komerční prostory v důsledku usnesení vlády ČR
32 Zrušení výběru úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných SMOl
33 Dotace z rozpočtu SMOl
34 Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu společensko-prospěšných projektů
35 Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc
36 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru investic Magistrátu města Olomouce
37 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru ochrany MMOl
38 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce
39 Stav a rizika staveb související s COVID-19

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu