Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 2. 2020

číslo usnesení název
1 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady
2 Kontrola usnesení RMO a ZMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Koupě 67 přístřešků MHD na autobusových a tramvajových zastávkách s reklamními panely, lavičkami a elektropřípojkami z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce
5 Severní propoj - II/48 Olomouc přeložka silnice
6 Droždín - okružní křižovatka - smlouva o společném zadávání
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Veřejná zakázka č. 20029 - Autorský dozor Tramvajová trať 8. května - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 20034 - Záchranný archeologický výzkum Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - přímé zadání
10 Veřejná zakázka č. 20032 - Heyrovského - Arbesova, komunikace - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka – Zajištění realizace dvou expozic zahradnických výstav na Výstavišti Flora Olomouc
12 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - rozhodnutí o námitkách
13 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZŠ Heyrovského
14 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - ZŠ Heyrovského
15 Rozpočtové změny roku 2020
16 Bytové záležitosti
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Označení vlastníka
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova
21 Nová vozovna DPMO – vyhledávací studie
22 Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová ulice - doplnění
23 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace
24 Moravská filharmonie Olomouc – žádost o slevu z pronájmu sálu Reduta
25 Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
26 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
27 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2020
28 Moravské divadlo Olomouc - žádost o povolení změny ve smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 3. 2013
29 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
30 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami
31 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
32 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže
33 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
34 Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem
35 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
36 Programové dotace v oblasti cestovního ruchu a IC – Průvodcovské služby
37 Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc
38 Programové dotace v oblasti sportu 2020
39 X. letní olympiáda dětí a mládeže 2021 - spolupráce s Olomouckým krajem
40 Cena města Olomouce 2019
41 Dotace v sociální oblasti
42 Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
43 Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 2019
44 Bytové záležitosti BPS
45 Změny v KMČ
46 Odkup 2 ks informačních panelů - DARUMA Plzeň
47 OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu
48 Služební cesta veletrh ITB Berlín
49 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL Cup, Repre
50 Podpora společensko-prospěšných projektů
51 Stanovení termínu a návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
52 Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR
53 Organizační záležitosti - správní žaloba - " Šantovka"
54 Zimní stadion - podnájmy

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu