Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 2. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a reklamních zařízení ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy - stavební část - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova - schválení soutěžních podmínek
7 Rozpočtové změny roku 2020
8 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 2. pololetí 2019
9 Bytové záležitosti
10 Koordinace staveb most M7, TT 8. května a PPO II.B
11 Smlouva o realizaci PPO IIB - most Masarykova
12 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
13 Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice
14 Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice
15 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů
16 Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky
17 Adaptační strategie - podání žádosti o podporu
18 Okresní hospodářská komora – vyhodnocení dotace
19 Multifunkční hala Olomouc – informace o dalším postupu
20 Příprava úsporných opatření
21 Služby městských společností a organizací, kompetence odborů
22 Předchozí souhlas zřizovatele se zapojením škol - příspěvkových organizací do projektů
23 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2020
24 Darování nepotřebného majetku požární ochrany
25 Dotace v sociální oblasti
26 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
27 Kontrola dotace u 1. HFK Olomouc spolek poskytnuté v r. 2018
28 Kontrola dotace u Ivo Hegera poskytnuté v roce 2018
29 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33
30 Studijní cesta SHS ČMS
31 Výjimka z alkoholu pro městské akce - 1. pololetí 2020
32 Poskytnutí věcného daru partnerskému městu
33 Organizační záležitosti
34 Organizační záležitosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu