Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 1. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dopravní řídící ústředna Olomouc - závěrečné vyúčtování projektu
4 Změna výzvy č. 57 (Technologie II) nositele ITI Olomoucké aglomerace
5 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2019
6 Změna č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Rozvoj Výstaviště Flora, žaloba o smluvní pokutu - přerušení soudního řízení
9 Chomoutov – autobusová točna a zastávka
10 Veřejná zakázka č. 20007 - Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 20006 - Nákup 2 elektrovozidel pro Městskou policii Olomouc - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 19184 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů - zrušení
13 Veřejná zakázka č. 20011 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zahájení, komise
14 Bytové záležitosti
15 Rozpočtové změny roku 2020
16 Rozpočtové změny roku 2020 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019
17 Karty typu D
18 Označení vlastníka
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Zvláštní užívání komunikací
21 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
22 Velké opravy komunikací 2020
23 Dotace v oblasti kultury 2020
24 Ceny města Olomouce
25 Koncepce veřejných prostranství - zadání
26 Protipovodňová opatření IV.etapa - informace o postupu
27 Aktualizace odpisových plánů roku 2019 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
28 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
29 DZ k vyhodnocení účinnosti OZV č. 4/2016 a jejího dodržování z pohledu městské policie
30 Petice za dodržování OZV č. 4/2016 na veřejném prostranství před prodejnou potravin v Olomouci, Frajtovo náměstí č. 156/3
31 Program prevence kriminality na rok 2020
32 Žádost o užití znaku města Olomouce
33 Změny v KMČ
34 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu