Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 1. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Rozpočtové změny roku 2019
3 Rozpočtové změny roku 2020
4 Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - smlouva o společném zadávání
5 Legionářská – Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a IS
6 Veřejná zakázka č. 20002 - Studie "Posouzení variant zajištění správy a provozování teplárenské infrastruktury v majetku města Olomouc po roce 2024" - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 19185 - Parkovací politika města Olomouce - zahájení, komise
8 Bytové záležitosti
9 Změna nájemní smlouvy – Café Mahler
10 Karty typu D
11 Označení vlastníka
12 Povolení výjimky - pěší zóna
13 Zvláštní užívání komunikací
14 Městské letiště - ceník služeb
15 Smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN
16 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Heyrovského 33
17 Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Olomouc (MAP) - doplnění
18 Smlouva o užívání prostor MŠ Týneček
19 Audit hospodaření s pokutovými bloky včetně vymáhání pohledávek
20 Kontrola dotace u DW7, o.p.s. poskytnuté v roce 2018
21 Kontrola dotace u Řeka Morava pro Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2018
22 Kontrola dotace u TJ MILO Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 2018
23 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
24 Jednací řád odborných komisí
25 Zahraniční služební cesta
26 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 8. zasedání ZMO konaného 13. 12. 2019
27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
28 Organizační záležitosti
29 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu