Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 12. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Smlouva o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka
4 Změna nájemní smlouvy - Café Mahler
5 Veřejná zakázka č. 19179 - Propagační a reklamní služby - zadání JŘbU
6 Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova - zahájení, porota
7 Zrušení veřejné zakázky č. 19148 - Výběr administrátora zadávacího řízení - provozování plaveckého stadionu Olomouc
8 Veřejná zakázka č. 19184 - Peškova č. 487/2, k.ú.Povel, obec Olomouc - zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů, zahájení, komise
9 Závěrečné vyúčtování projektu ZŠ Mozartova Olomouc – hřiště
10 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11 Rozpočtové změny roku 2019
12 Dodatek č. 4 smlouvy s TSMO,a.s.
13 Petice za "Opravení stavu povrchu vozovky do zahrádkářské osady v k.ú. Droždín, parc.č. 504/1 až 504/17"
14 Dodatek č. 24 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
15 Pozemky v k.ú. Slavonín - předžalobní výzva
16 Veřejná zakázka – poradenská činnost v oblasti přípravy i následné realizace koncernového řízení a při zavádění kontrolingu u městských organizací, přímé zadání
17 Plány odpisů majetku na rok 2020 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
18 Smlouvy s VFO, a.s.
19 Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání
20 Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol
21 Aktualizace odpisových plánů roku 2019 a plán odpisů majetku na rok 2020 příspěvkových organizací - škol
22 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025
23 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
24 Dodatek č. 1 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
25 Individuální dotace v sociální oblasti
26 Změny v KMČ
27 Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2020-2021
28 Zimní stadion

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu