Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 12. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Cena vodného a stočného na rok 2020
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 19169 - Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice Hněvotínská (Hněvotínská II - přechod) - zahájení, komise
6 Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel
7 Rozpočtové změny roku 2019
8 Bytové záležitosti
9 Označení vlastníka
10 Karty typu "D"
11 Povolení výjimky - pěší zóna
12 Zvláštní užívání komunikací
13 Podzemní parkoviště - platby kartou
14 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 5/2019 o placeném parkování
15 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/46 Týneček - Šternberk
16 Parkovací politika města Olomouce – zadání
17 Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina
18 Petice „Nesouhlas s výstavbou polyfunkčního objektu v Olomouci k.ú. Černovír“
19 Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci, úprava znění textu
20 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku
21 Zoologická zahrada Olomouc - odkup automobilu
22 Knihovna města Olomouce - vyřazení majetku
23 Městská policie - bezúplatný převod sanitního vozidla z majetku Olomouckého kraje
24 Lesy - uplatnění finančních náhrad a nároků
25 Problematika glyfosátů v Olomouci - návrh dalšího postupu
26 Změna řešení havarijního stavu střechy Plaveckého stadionu
27 Nákup elektromobilů pro MPO - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
28 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 3. výzvě roku 2019
29 Jmenování nového bezpečnostního správce informačního systému SMOl
30 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
31 Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2020
32 Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2019
33 Kontrola dotace u Festa Musicale z.s., poskytnuté v roce 2018
34 Kontrola dotace u Římskokatolické farnosti svatého Mořice Olomouc poskytnuté v roce 2018
35 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce"
36 Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
37 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
38 Různé - realitní služby
39 Bytové záležitosti BPS
40 Smlouvy s médii
41 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
42 Změna termínu vyúčtování dotace
43 Komise Rady města Olomouce
44 Zimní stadion - doplnění
45 XXI. Městský bál / Česko-Slovenský
46 Různé - Černá cesta
47 Různé - Horní náměstí

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu