Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 11. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách
4 Veřejná zakázka 19170 – Provozování veřejných toalet – přímé zadání
5 Veřejná zakázka č. 19163 – Záchranný archeologický výzkum Tramvajová trať 8. května – přímé zadání
6 VZ č. 17112 - ZŠ Mozartova – hřiště - přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Bytové záležitosti
9 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
10 Darovací smlouva - výsadba stromů
11 Petice - Sienkiewiczova
12 BD Holečkova 9, Olomouc - snížení energetické náročnosti budovy - konečné vyúčtování
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 Označení vlastníka
15 Karty typu D
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Petice - Krizová situace v Olomouci - Droždíně
18 Změny jízdních řádů MHD od 15. 12. 2019
19 Vyhlášení dotačních programů odboru školství a oddělení vnějších vztahů na rok 2020
20 Dodatek zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Zeyreova 28 - příspěvková organizace
21 Les Království - návrh revitalizace
22 ÚSES - schválení záměru
23 Přecenění finančního majetku
24 Rozpočtové změny roku 2019
25 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - 3. čtení
26 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023
27 Přechod (resp. podchod) pro pěší Václavkova – Na Trati - náhrada zrušené lávky
28 Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky – I. Fáze
29 Problematika sdílených kol na území města Olomouce
30 Analýza jednotkových cen v rozsahu dodatku č. 2 ke smlouvě s TSMO, a.s. k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci
31 Controlling městských firem a příprava koncernového řízení u městských akciových společností, kde je město jediným akcionářem
32 Zavedení místní Agendy 21
33 Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc
34 Programová dotace Ochrana obyvatel
35 Žádost o finanční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje
36 Vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
37 Individuální dotace v oblasti kultury
38 Veletrhy cestovního ruchu na rok 2020
39 Plavecký stadion-Dodatek č. 25
40 Dotace z Ministerstva kultury - sloup Nejsvětější Trojice
41 Žádost SK UP Olomouc - využití plaveckého stadionu
42 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – prodej vánočního punče
43 Bytové záležitosti BPS
44 Změny v komisích
45 Pravidla pronajímání městského majetku (mimo školská zařízení)
46 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
47 Různé - Informace o výkonu rozhodnutí stavebního úřadu
48 Černá cesta - vypořádání

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu