Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 10. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plnění) a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2020
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 19154 - Zřízení provozu "noční celočervená" SSZ v Olomouci, v křižovatkách Přerovská x Hamerská a Velkomoravská x Švýcarské nábřeží - zadání JŘbU
6 Veřejná zakázka 19164 - Dodávka elektro automobilu - přímé zadání
7 Veřejná zakázka 19165 - Havarijní oprava střechy - přímé zadání
8 Rozpočtové změny roku 2019
9 Škodní a likvidační komise
10 Bytové záležitosti
11 Moravská filharmonie Olomouc - Koncepce rozvoje organizace
12 Tramvajová trať 8. května – dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu
13 Šantova - rekonstrukce kanalizace a komunikace - dohoda o narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku
14 L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
15 Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - vydání
16 Změna č. VI Územního plánu Olomouc - vydání
17 Změna č. VII Územního plánu Olomouc - vydání
18 Změna č. VIII Územního plánu Olomouc - vydání
19 Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc
20 Požadavky SVJ Šantova 2, Olomouc
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Petice - ul. V Hlinkách
23 Označení vlastníka
24 Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce
25 Investiční záměr pobočka knihovny Trnkova
26 Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci
27 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
28 Hřbitovy města Olomouce - nepřijetí nabídky hrobových zařízení a udělení souhlasu s prodejem
29 Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019 a vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 58 (Odpady IV)
30 Stanovisko statutárního města Olomouc k rozšíření kapacity soukromé základní školy
31 Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 - změna zástupce zřizovatele ve školské radě
32 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11
33 Souhlas se zapojením SMOl do projektového záměru UP v Olomouci
34 Návrh dodatku č. 3 VP 7/2017 o zajištění bezpečnosti informací v informačním systému SMOl
35 Slevy na časovém jízdném pro členy zásahových jednotek dobrovolných hasičů
36 Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2020
37 Rodinná politika - dodatek ke smlouvě o výpůjčce
38 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby noclehárna
39 OZV o regulaci provozní doby hostinských provozoven
40 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl, ve znění OZV č. 4/2019
41 "Audit hospodaření v roce 2018" u Městské policie Olomouc
42 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2019
43 Zahraniční služební cesty
44 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
45 Termíny konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2020
46 Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
47 Zimní stadion - zveřejnění informace o záměru pronajmout soubor nemovitých a movitých věcí
48 Různé-realitní služby

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu