Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 30. 9. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 19118 - Zpracování LHP (lesního hospodářského plánu) - uzavřená výzva
5 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - zahájení, komise
6 Rozpočtové změny roku 2019
7 Bytové záležitosti
8 Odpadové centrum Olomouc Chválkovice - železniční vlečka
9 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - HZ Chválkovice
10 Tramvajová trať 8. května - provoz po realizaci projektu a režim DPH
11 Nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl
12 Povolení výjimky - pěší zóna
13 Zvláštní užívání komunikací
14 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2.etapa
15 Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc
16 Východiska pro kontrolu plnění Programového prohlášení RMO pro volební období 2018-2022
17 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
18 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2279/2019/Zem
19 Analýza VFO, a.s. a TSMO, a.s. alternativního řešení likvidace plevelů bez glyfosátů
20 Odpověď na petici proti používání herbicidu s glyfosátem
21 Náhradní přívod elektřiny pro skládku Grygov
22 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 56 (Služby infrastruktury II), č. 57 (Technologie II) a změna výzvy č. 53 (Odpady III).
23 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – jmenování site managera
24 Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
25 Základní škola Olomouc, Heyrovského - změna zástupce zřizovatele ve školské radě
26 ZŠ a MŠ Svatoplukova - souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství
27 Veřejná zakázka - dodávky pro OSV z dotací MPSV - přímé zadání
28 Potravinová banka – poskytnutí materiálního daru městu
29 Kontrola dotace u Výstaviště Flora Olomouc, a.s., poskytnuté v roce 2018
30 Kontrola dotace u Náruč dětem, z.s., poskytnuté v roce 2018
31 Kontrola dotace u Karla Ťulpy, poskytnuté v roce 2018
32 Kontrola dotace u Hany Teššinyové, poskytnuté v roce 2018
33 Užití zbývající částky z estetizace na opravy komunikací
34 Změny v komisích
35 Bytové záležitosti BPS
36 Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020
37 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Foot in the hood by Footshop
38 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 6. zasedání ZMO konaného 11. 9. 2019
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - Vejdovského 2 setrvání

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu