Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 9. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Rozpočtové změny roku 2019
5 Bytové záležitosti
6 Veřejná zakázka - nákup služeb pro OSV z dotací MPSV - přímé zadání
7 Dodatek smlouvy k projektu "Přeprava vozíčkářů"
8 Bytové záležitosti BPS
9 Změna v KMČ
10 Veřejná zakázka č. 19125 - Tramvajová trať 8. května - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 19011 - Multifunkční hala - dokumentace pro změnu ÚR, DSP - zadání JŘbU
12 Veřejná zakázka č. 19141 - Oprava křižovatky ulic Železniční x Na Zákopě - přímé zadání
13 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
14 VFO, a.s. - obnova mobiliáře, VO, cestní sítě - dohoda
15 Odpověď na otázky Ing.arch. Tomáše Pejpka, položené v bodě Různé na ZMO dne 17.6.2019
16 Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
17 Nákup elektromobilů pro MPO
18 ZŠ Slavonín – přístavba odborných učeben - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
19 Změny výzvy č. 47 (Nemovitosti III) nositele ITI Olomoucké aglomerace
20 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101
21 Předpis pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací - škol
22 Dodávka „GINA Tablet“ pro výjezdová vozidla JPO vč. příslušenství pro JPO II Olomouc – přímé zadání
23 Zapojení SMOl do projektu "Podpora benefitů městské zeleně v čase klimatické změny (BE-URG-GREEN)"
24 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Zažít Olomouc jinak
25 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích - Novosadské slavnosti
26 Zahraniční služební cesta
27 Knihovna města Olomouce - organizační záležitosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu