Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 8. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 19111 - Posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc - zadání
6 Veřejná zakázka č. 19011 - Multifunkční hala - dokumentace pro změnu ÚR, DSP - zahájení, komise JŘbU
7 Rozpočtové změny roku 2019
8 Příprava rozpočtu a investiční plán
9 OZV k dani z nemovitých věcí
10 Multifunkční hala Olomouc - rozpočtová změna
11 Radnice - krov - zapůjčení projektové dokumentace
12 Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova
13 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova
14 Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova
15 Regulační plán Teichmannova - Peškova
16 Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc
17 Smlouva o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP
18 Pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru dopravy a územního rozvoje, pověření k podepisování
21 Zimní údržba
22 Odpadové centrum Olomouc
23 Obnova kulturní památky olomoucké radnice II - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
24 Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI OA pro přípravu strategie ITI 2021+
25 Zapojení SMOl do projektu UPOL v rámci programu TAČR Doprava 2020+
26 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě - spolek JAN
27 Individuální dotace v sociální oblasti
28 Dodatek smlouvy s Potravinovou bankou
29 Audit hospodaření za rok 2018 - oddělení dětské jesle
30 Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky poskytnutými SMOl v roce 2018 u FZŠ Komenium
31 Kontrola hospodaření u MŠ Michalské stromořadí Olomouc, rok 2018
32 Individuální dotace v oblasti kultury
33 Olomoucký tvarůžkový festival - přijetí dotace Olomouckého kraje
34 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Evropský týden mobility 2019
35 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Slavnosti Černého orla
36 Podpora společensko-prospěšných projektů
37 Stanovení termínu a návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
38 Zimní stadion - HC Olomouc s. r. o.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu