Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 8. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy v Olomouci uzavřená se společností euroAWK s.r.o.
4 Smlouva o obstarání správy nemovitostí
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - zadání
7 Veřejná zakázka č. 19096 - ŠJ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - dodávka vybavení - zadání
8 Veřejná zakázka 19129 - Dodávka nábytku (židlí a stolů) do freskového sálu v ZŠ Komenium - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 19110 – Grafická podoba webových stránek statutárního města Olomouc - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka 19081 - Distribuce Olomouckých listů - přímé zadání
11 Veřejná zakázka 19128 - Zprostředkování inzerce - přímé zadání
12 Bytové záležitosti
13 Rozpočtové změny roku 2019
14 Aktualizace organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2020
15 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2019
16 Ulice 8. května - rekonstrukce
17 Stromořadí v lokalitě ul. Okružní
18 Interní postupy Statutárního města Olomouc - zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.6
19 ZŠ Holečkova – odborné učebny - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
20 Moravské divadlo Olomouc - Koncepce rozvoje organizace 2019 - 2024
21 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dodatek č. 66
22 Letecký den - organizace
23 Letiště Olomouc - vymáhání pohledávky
24 Smlouva o právu provést stavbu - úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, Olomouc-Nedvězí
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Veřejná zakázka 19102 - Koncernové řízení - výběr externího poradce - (uzavřená výzva), revokace
28 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků závazný pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení)
29 Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení)
30 Projekty rozvoje tramvajové dopravy
31 Parkovací politika
32 Energetická politika SMOl
33 Protipovodňová opatření III. etapa – architektonicko-krajinářská soutěž
34 Odpověď na „Otevřený dopis Radě města Olomouce ve věci hospodaření se srážkovými vodami“.
35 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2018
36 Výjimky z počtu dětí a žáků
37 Změna termínu vyúčtování a účelu využití dotace
38 Změna platového zařazení ředitelek škol
39 Fond pomoci olomouckým dětem - 2. výzva 2019
40 Zahraniční služební cesty
41 Hospodaření České dědictví UNESCO 2018
42 Schválení přijetí dotací z Olomouckého kraje v oblasti kultury
43 Harmonogram bruslení veřejnosti
44 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – HC Olomouc s.r.o.
45 Partnerství SMOl - vznik dětské skupiny
46 Bytové záležitosti BPS
47 Organizační záležitosti
48 Organizační záležitosti
49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
50 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
51 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu pro stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u statutárního města Olomouce"
52 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH"
53 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"
54 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu