Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 20. 5. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 19020 - Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - zadání
5 Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zadání
6 Veřejná zakázka č. 19032 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - stavební úpravy - zrušení, zahájení JŘBÚ
7 Veřejná zakázka č. 19027 - Kosmonautů 12, 14, 16, 18,20 Olomouc – Rekonstrukce elektroinstalací bytového domu - zadání (ORG 5426)
8 Kasárna Neředín – Informace o registrační žádosti projektu
9 Multifunkční hala Olomouc – Smlouva budoucí o přeložce ČEZ
10 Multifunkční hala Olomouc – Smlouva budoucí o připojení NN
11 Týneček – přechod pro pěší
12 ZŠ Svatoplukova - výdejna stravy
13 Rozpočtové změny roku 2019
14 Bytové záležitosti
15 Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - podání žádosti o dotaci
16 MŠ Nedvědova - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
17 Územní studie Náměstí Republiky
18 Zahraniční služební cesta v rámci česko-polského projektu "Společně pro rozvoj aglomerací"
19 Projekt eGUTS
20 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) za rok 2018
21 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (vyjma školských subjektů) za rok 2018
22 Využití objektu bývalé Přírodovědecké fakulty UP, ulice Tomkova
23 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2019
24 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
25 Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku
26 Mimořádná kontrola finanční dotace poskytnuté SMOl na projekt „Dny baletu 2018“ příjemci R. Balogovi
27 Kontrola finanční dotace poskytnuté SMOl na projekt „FBS Olomouc-florbal“ u spolku FBS Olomouc,z. s.
28 Výsledek hodnocení práce ředitelů škol
29 Technické služby města Olomouce, a.s. - souhlas se zadávacím řízením - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
30 Zimní údržba 2018/2019
31 Malinovského
32 Povolení výjimky - pěší zóna
33 Karty typu D
34 Zvláštní užívání komunikací
35 Předzahrádky
36 Spolek Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií
37 Individuální dotace v sociální oblasti
38 Změny v KMČ
39 Pověření k oddávání
40 Podpora společensko-prospěšných projektů
41 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 4. zasedání ZMO konaného 26. 4. 2019
42 Digitalizace Olomouc Region Card
43 Tajemník komise cestovního ruchu - změna tajemníka
44 Zahraniční služební cesta do Polska

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu