Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 5. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Smlouva o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – rozšíření a zúžení předmětu nájmu
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 19071 - Dodávka dvou dopravních automobilů - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého - informace o průběhu zadávacího řízení
8 Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace
9 Sloup Nejsvětější Trojice - návrh zadání
10 Rozpočtové změny roku 2019
11 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2018
12 Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2020 - 2022
13 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2018
14 Rating SMOl
15 Bytové záležitosti
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Označení vlastníka
18 Změny jízdních řádů MHD od 1. 7. 2019
19 Předzahrádky
20 Předzahrádka - zeleň
21 Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Přijetí nového znění zakladatelské listiny a jmenování nových členů správní a dozorčí rady.
22 Hřbitovy města Olomouce - Stanovení ceny věcně usměrňovaného nájmu z pozemků pro veřejná pohřebiště
23 Protipovodňová opatření IV. etapa – zahrádkářská kolonie Morava a Andělská
24 Vyhlášení výzev nositele ITI OA č. 50 (Vozidla) a č. 55 (Silnice) a změny výzev nositele ITI OA č. 20 (Telematika), 48 (Potenciál III), 51 (Cyklistická infrastruktura) a 52 (Aplikace II)
25 Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2018
26 Výsledek konkurzních řízení
27 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků KMČ 2019
28 Podpora společensko - prospěšných projektů
29 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s MUO
30 Olomoucké listy - doplatek distribuce
31 Lesy města Olomouce, a.s. – vyjádření pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
32 Projekt MĚSTO KOPE ZA SIGMU

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu