Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 4. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Zpráva o stavu Michalských schodů a o stavu fontány v prostoru přednádraží
3 Správa areálu letního kina
4 Bytové záležitosti
5 Výpověď nájmu
6 Rozpočtové změny roku 2019
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 V Hlinkách - malá parkoviště - podání žaloby
9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
10 Povolení výjimky - pěší zóna
11 Předzahrádky
12 Předzahrádky - zeleň
13 Petice - předzahrádka U Kovárny
14 Umístění magistrátu
15 Monitoring památky UNESCO
16 Petice za záchranu zimního stadionu a ledního hokeje v Olomouci
17 Protipovodňová opatření II.B etapa – Smlouva o poskytnutí dotace na poplatek
18 Individuální dotace na památky
19 Změny tří základních vnitřních předpisů schválených RMO v oblasti bezpečnosti informací
20 Aktualizace strategického rámce MAP
21 Dotace v sociální oblasti
22 Revize pravidel DPS
23 Bytové záležitosti DPS
24 Projekt bezbariérová Olomouc v roce 2018
25 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací"
26 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
28 Organizační záležitosti - Smlouvy o výpůjčce
29 Organizační záležitosti
30 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích - KMČ č. 25
31 Projekt World Heritage Journeys of Europe
32 Veřejná zakázka 19069 - Zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl - extraliga volejbal ženy - přímé zadání
33 Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zahájení, komise
34 Výjimka z nočního klidu pro Resort Krásná Morava
35 Studijní cesta SHS ČMS

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu