Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 4. 2019

číslo usnesení název
1 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
2 Technické služby města Olomouce, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
3 Lesy města Olomouce, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
4 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
5 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
6 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – změna v orgánech společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
7 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plnění) a kontrola usnesení ZMO
8 Majetkoprávní záležitosti
9 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
10 Veřejná zakázka č. 19001 - Dodávka elektrické energie na období 2020 - 2021 - zadání
11 Veřejná zakázka č. 19002 - Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice - zadání
12 Veřejné zakázky - odborné učebny ZŠ
13 Veřejná zakázka č. 19032 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - stavební úpravy - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 19033 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka nábytku - zahájení, komise
15 Veřejná zakázka č. 19034 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka ICT - zahájení, komise
16 Veřejná zakázka č. 19035 - ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka pomůcek - zahájení, komise
17 Veřejná zakázka č. 19038 - ZŠ Holice - odborné učebny - dodávka ICT - zahájení, komise
18 Veřejná zakázka č. 19039 - ZŠ Holice - odborné učebny - dodávka pomůcek - zahájení, komise
19 Veřejná zakázka č. 19042 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT - zahájení, komise
20 Veřejná zakázka č. 19043 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka pomůcek - zahájení, komise
21 Veřejná zakázka č. 19060 – Investiční záměr „Napojení lokality Pražská na dopravní a technickou infrastrukturu – přímé zadání
22 Jantarová stezka, úsek Hodolanská Libušina, 1. část, přeložka ČEZ
23 Rozpočtové změny roku 2019
24 Komunitní plánování sociálních služeb - personální změny
25 Schválení účasti v soutěžích Obec přátelská rodině a seniorům
26 Bytové záležitosti
27 Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019
28 Bytový dům Handkeho 1 – snížení energetické náročnosti budovy
29 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 53 (Nakládání s odpady III)
30 MPO - nabíjecí stanice pro elektrovozidla
31 Zpráva o činnosti MPO
32 Smlouvy o realizaci překládky kabelů CETIN
33 Pořízení Změny č. IX. Územního plánu Olomouc
34 Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova – pořízení změny č. I.
35 Nařízení o placeném parkování + Ceník - aktualizace
36 Předzahrádky
37 Zvláštní užívání komunikací
38 Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je město Olomouc jediným akcionářem
39 Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace
40 Moravské divadlo Olomouc - žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MDO
41 Estetizace Horního náměstí
42 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
43 Žádost o příspěvek Výstaviště Flora
44 Dotace v oblasti kultury
45 Kontrola vyúčtování u HC Olomouc s.r.o.
46 Kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtu SMOl v r. 2017 u Moravského divadla Olomouc
47 Audit řídícího a kontrolního systému včetně schvalovacích postupů po organizační změně
48 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2019
49 Závěrečná zpráva Olomouc Region Card 2018
50 Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2019
51 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
52 Fakultní základní škola Hálkova - doplnění člena školské rady
53 Změny v komisích
54 Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
55 Stanovení termínu a návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
56 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
57 Změna ve složení finančního výboru
58 Organizační záležitosti
59 Různé - odkup movitého majetku
60 Různé - zahraniční služební cesta
61 Různé - zapůjčení místnosti - výstava

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu