Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 3. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Změny náležitostí smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - smlouva o společném zadávání
6 Veřejná zakázka č. 19050 - Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc a GV - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 19053 - Bytový dům Handkeho 711/1, Olomouc - zahájení, komise
9 Slavonín, Jižní - autobusová zastávka směr Nedvězí, Nemilany
10 Bytové záležitosti
11 Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1
12 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2018
13 Půlmaraton Olomouc
14 Petice Dolní hejčínská
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Označení vlastníka
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Předzahrádky
19 Předzahrádka - zeleň
20 Koncepce rozvoje činnosti MPO na období let 2019-2022
21 Prodej vozidel MPO
22 Aquapark - provozní zpráva za rok 2018
23 Průběžná informační zpráva o realizaci "Naplňování koncepce rozvoje areálu botanické zahrady"
24 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
25 Škodní a likvidační komise
26 SSZO, a. s. - změna v orgánech společnosti
27 PR Království - řešení aktuální problematiky
28 Místní akční plán II vzdělávání – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
29 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 51 (Cyklodoprava III)
30 Pojmenování ulice a parku
31 Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - změna ve správní a dozorčí radě
32 Dlouhodobý investiční plán města Olomouce na období 2020–2034
33 IV.etapa protipovodňové ochrany - informace o postupu
34 Hospodaření s dešťovými vodami - cesta k Modrozelené infrastruktuře
35 Zavádění strategického systému řízení Magistrátu města Olomouce
36 Zahraniční služební cesta
37 Dotační program využití volného času dětí a mládeže - oprava schválené dotace
38 Školské rady při základních školách - změna zástupců zřizovatele
39 Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2019
40 Štábní kryt civilní obrany pro okres Olomouc a jeho využití v cestovním ruchu
41 Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2018, darovací smlouvy
42 Smlouva s Potravinovou bankou
43 Bytové záležitosti DPS
44 Příprava strategie dostupného bydlení
45 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
46 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018 o nočním klidu, ve znění OZV č. 3/2019
47 Změny v odborné komisi
48 Organizační záležitosti
49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
50 Organizační záležitosti - Služby mobilního operátora 2019 - 2021
51 Smlouvy s médii
52 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 3. zasedání ZMO konaného 4. 3. 2019
53 Karty typu D
54 Umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení v MPR

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu