Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 3. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3 Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inž. - vyloučení, zadání
4 Veřejná zakázka č. 19020 - Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 19027 - Kosmonautů 12, 14, 16, 18, 20 Olomouc - rekonstrukce elektroinstalací bytového domu - zahájení, komise
6 Albertova - vnitroblok
7 Chválkovická – vedení cyklistické stezky
8 Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy, Smlouva o kácení a náhradní výsadbě dřevin
9 ZŠ Sv. Kopeček - odborné učebny
10 ZŠ Mozartova - hřiště – dodatek smlouvy o nadačním příspěvku
11 Oprava olomoucké radnice – souhrnné informace
12 ČOV - sušárna kalů
13 Bytové záležitosti
14 Rozpočtové změny roku 2019
15 Projekty rozvoje tramvajové dopravy II.
16 Lávka Václavkova – podnět občanů podle zákona o obcích
17 Energetická politika statutárního města Olomouce
18 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 48 (Potenciál III), č. 49 (Inovace - Inovační projekt III), č. 52 (Aplikace II), č. 54 (Předcházení vzniku odpadů II) a změna výzvy č. 20 (Telematika)
19 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s využitím dlažebních kostek a s čerpáním investičního fondu organizace
20 Moravské divadlo Olomouc - posílení investičního fondu z fondu rezervního a jeho čerpání
21 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
22 Podnájem 3 elektromobilů pro MPO
23 Povolení výjimky - pěší zóna
24 Zvláštní užívání komunikací
25 Označení vlastníka
26 Předzahrádky
27 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
28 Smlouva o náhradní výsadbě FN Olomouc
29 ZŠ a MŠ Svatoplukova - Smlouva o výpůjčce
30 Vyhlášení konkurzních řízení
31 Periodické hodnocení práce ředitelů škol
32 Fond pomoci olomouckým dětem - poskytnutí příspěvků
33 Smlouva o bezúplatném převodu majetku požární ochrany
34 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
35 Požární ochrana
36 Zadání pro tvorbu Strategie pro chytrou Olomouc
37 Smlouvy na obrazy k vybavení reprezentačních prostor
38 Změny v komisích
39 Prorodinná politika SMOl - akční plány
40 Bytové záležitosti DPS
41 Provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly
42 Kontrola hospodaření u ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, rok 2017
43 Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do fondu investičního a jeho čerpání na nákup elektrovozidel
44 Organizační záležitosti
45 Organizační záležitosti
46 Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb
47 Investice do lesní infrastruktury

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu