Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 2. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 19017 - FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - VI. a VIII. etapa - zahájení, komise
5 Hasičská zbrojnice Chválkovice
6 Bytové záležitosti
7 Rozpočtové změny roku 2019
8 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - havarijní stav střechy
9 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2020 - 2022
10 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2018
11 Projekty rozvoje tramvajové dopravy
12 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
13 Multifunkční hala Olomouc
14 Protipovodňová opatření IV.etapa - smlouva o poskytnutí dotace
15 Opravy komunikací 2019
16 Smlouva o společném zadávání, zhlaví na ulici Palackého
17 Předzahrádky
18 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
19 Obslužnost Týnečka v době uzavírky u obce Tovéř
20 Zvláštní užívání komunikací
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Náhrada za změnu v území v k.ú. Slavonín
23 Stavební uzávěra v ploše 03/056P - další postup
24 Lokalita Šantovka
25 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace
26 Lesy města Olomouce, a.s., aktuální problematika
27 Dodatek č. 16 ke Smlouvě o údržbě historických parků s VFO, a.s.
28 Smlouvy o náhradních výsadbách FNO a UP Olomouc
29 Bezpečnost informací v informačním systému SMOl
30 Změny ve stanovách v akciových společnostech
31 Změny v KMČ
32 Odpověď na podnět občanů
33 Cena města Olomouce 2018
34 Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
35 Dotační program odboru kanceláře primátora
36 Dotace v oblasti kultury 2019
37 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
38 Dotační program: Průvodcovská služba
39 Dotace v oblasti Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
40 Dotace v oblasti Podpora vysokých škol
41 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
42 Žádost o změnu kapacity školy
43 Prorodinná politika SMOl
44 Harmonogram přípravy plánu sociálních služeb
45 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
46 Audit hospodaření oddělení Domov pro ženy a matky s dětmi
47 Průběžná zpráva z veřejnosprávní kontroly
48 Statut a Jednací a organizační řád kontrolního výboru
49 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
50 Olomoucké listy
51 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
52 Využívání ledové plochy zimního stadionu
53 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích - HC Olomouc, s.r.o.
54 Zahraniční služební cesty
55 Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Vlastivědným muzeem Olomouc
56 Organizační záležitosti
57 Organizační záležitosti
58 Organizační záležitosti
59 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva
60 Reklamační řízení na Výstavišti Flora Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu