Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 2. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a věže - zadání
5 Veřejná zakázka č. 19001 - Nákup elektrické energie na období 2020 - 2021 - zahájení
6 MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve II. NP
7 Kasárna Neředín - převzetí majetku
8 Pavelkova - autobusová zastávka - Smlouva o přeložce kabelů CETIN
9 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - přeložka ČEZ
10 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
11 Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
12 Bytové záležitosti
13 Rozpočtové změny roku 2019
14 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2018 o nočním klidu
15 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl
16 Odborné komise
17 Smlouva - kompostéry
18 Vila park Olomouc-bytový soubor A - smlouva k náhradní výsadbě
19 Příprava lokalit pro dětská hřiště a sportoviště na rok 2020
20 Petice za dodržování nočního klidu v ul. Rožňavská
21 Spolupráce s FA ČVUT v Praze
22 Komise hospodářského rozvoje
23 Nařízení, kterým se mění nařízení 2/2018 o placeném parkování v Olomouci
24 Zvláštní užívání komunikací
25 Označení vlastníka
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Změna č. VII Územního plánu Olomouc - doplnění
28 Žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče v roce 2019
29 Darování nepotřebného majetku požární ochrany
30 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/158/2019/Zem
31 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem
32 Programové dotace v oblasti cestovního ruchu
33 Programové dotace v oblasti sportu
34 Rodinná politika - darovací smlouvy
35 Dotace v sociální oblasti
36 Výpůjčky prostor klubů pro seniory
37 Bytové záležitosti DPS
38 Organizační záležitosti
39 Organizační záležitosti - umístění magistrátu.
40 Organizační záležitosti
41 Různé
42 Odklad splátek dluhu - HCO, s.r.o.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu