Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 28. 1. 2019

číslo usnesení název
1 Lokalita Šantovka
2 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Bytové záležitosti
5 Rozpočtové změny roku 2018
6 Rozpočtové změny roku 2019
7 Rozpočtové změny roku 2019 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018
8 EIB – revize/ konverze úrokové sazby
9 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
10 Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019-2021 - zadání
11 Tramvajová trať 8. května
12 Dodávka 2 vozidel pro MPO
13 Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2018–2022
14 Komise protipovodňových opatření
15 Koncepční dokumenty SMOl včetně pravidel pro jejich tvorbu
16 Ceny města – pracovní skupina a nový statut
17 Dodatek k nájemní smlouvě - Andrův stadion
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Označení vlastníka
21 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 45
22 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 6
23 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018
24 Výjimka z počtu dětí a žáků ve školním roce 2018/2019
25 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh složení komise
26 Program prevence kriminality na rok 2019
27 Bytové záležitosti DPS
28 Zahraniční služební cesta do Rakouska
29 Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016 - SK Sigma Olomouc, a.s.
30 Redakční rada Olomouckých listů
31 Organizační záležitosti
32 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
33 Různé
34 Doplnění kulturní komise
35 SK Sigma Olomouc - potvrzení k zajištění kontokorentního úvěru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu