Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 1. 2019

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 19002 - Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise
6 Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel, přeložka ČEZ
7 Arbesova - chodník - Smlouva o přeložce kabelu CETIN
8 Rozpočtové změny roku 2019
9 Bytové záležitosti
10 Bytové záležitosti DPS
11 Označení vlastníka
12 Zvláštní užívání komunikací
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 Bezplatná přeprava seniorů 65+ od 1. 7. 2019
15 Koordinátor PPO - příkazní smlouva
16 Petice "Stromy na Horním náměstí"
17 Multifunkční hala
18 HCO s.r.o. - úvod do problematiky, žádost
19 Horní náměstí - osvětlení
20 Informace o stavu přípravy projektu Odpadové centrum Olomouc
21 Pracovní skupina cyklodoprava
22 Smlouva o poradenské činnosti - koordinátor přírodě blízkých protipovodňových opatření, přímé zadání
23 Aktualizace odpisových plánů roku 2018 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
24 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2021
25 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatele je statutární město Olomouc
26 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
27 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru (hrobová zařízení)
28 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2019 a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na roky 2020 - 2021
29 Prezentace města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019
30 Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2019
31 Kontrola dotace u MusicOlomouc, spolek poskytnuté v roce 2017
32 Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky poskytnutými SMOl v r. 2017 u ZŠ tř. Spojenců 8
33 Lokalita Šantovka
34 Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.)
35 Komise protipovodňových opatření
36 Změny v KMČ
37 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 2. zasedání ZMO konaného 14. 12. 2018
38 Rozhodnutí jediného akcionáře městských akciových společností
39 Organizační záležitosti
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
41 Organizační záležitosti
42 Organizační záležitosti
43 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce požárního automobilu
44 Černá cesta – vypořádání opravy místní komunikace
45 Informace o projektovém záměru – Cyklistická stezka Bystročice-Nedvězí

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu