Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 12. 2018

číslo usnesení název
1 Mobilní aplikace Moje Olomouc
2 Kontrola usnesení RMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Problematika provozování vodovodů a kanalizací
5 Nominace nového člena Monitorovacího výboru OP VVV
6 Aktualizace operačního manuálu nositele ITI OA – verze 1.5
7 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2019
8 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 46 a 47
9 Vyhlášení výzvy č. 42 a změna výzvy č. 33 nositele ITI Olomoucké aglomerace
10 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
11 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ORG 5683, 5869)
12 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu (ORG 5752)
13 Tramvajová trať 8. května - dohoda o narovnání
14 Tramvajová trať 8. května (ORG 5776)
15 Komise pro obnovu a rozvoj - změna členů
16 Protipovodňová opatření IV. etapa – plán dalšího postupu Statutárního města Olomouce
17 Koncepční (rozvojové) dokumenty Statutárního města Olomouce
18 Bytové záležitosti
19 Rozpočtové změny roku 2018
20 Smlouva o nájmu práva k optickým vláknům
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Označení vlastníka
23 Povolení výjimky - pěší zóna
24 KMČ - změny a doplnění
25 Programová dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
26 Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.)
27 Projekt Olomouc region Card - spolupráce na rok 2019
28 ANALÝZA A HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK statutárního města Olomouce v roce 2018
29 Protikorupční strategie - vyhodnocení za rok 2018
30 Kontrola dotace u Sdružení D, z.ú., poskytnuté v roce 2017
31 Kontrola dotace u Spolku Trend vozíčkářů Olomouc poskytnuté v roce 2017
32 Kontrola dotace u Spolku BRC Promotion poskytnuté v roce 2017
33 Pracovní skupina cyklodoprava
34 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
35 Knihovna města Olomouce - souhlas s vyřazením majetku
36 Aktualizace odpisových plánů roku 2018 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
37 Plány odpisů majetku na rok 2019 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
38 Aktualizace odpisových plánů roku 2018, odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací - škol
39 Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi SMOl a Muzeem umění Olomouc a Vlastivědným muzeem Olomouc
40 Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016
41 Stanovení termínů konání RMO a ZMO
42 Organizační záležitosti
43 Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
44 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"
45 Organizační záležitosti
46 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
47 Jednání jediného akcionáře
48 Změny v akciových společnostech a příspěvkových organizacích
49 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu