Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 11. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Rezerva k obnově vodohospodářské infrastruktury
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Topolany - novostavba chodníků (ORG 5772)
6 EIB - revize/konverze úrokové sazby
7 Přecenění finančního majetku
8 Rozpočtové změny roku 2018
9 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 - 3 čtení
10 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 44 (Terminály IV)
11 OZV o cenové mapě
12 Regulační plán RP-08 Kosmonautů - rozhodnutí o námitkách
13 Regulační plán RP-08 Kosmonautů - vydání
14 Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova - vydání
15 Regulační plán RP-17 Sídliště Povel - vydání
16 Protipovodňová opatření IV.etapa - popis aktuálního návrhu
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Označení vlastníka
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (na rok 2019)
21 Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11
22 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
23 Vystoupení SMOl ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
24 Střední Morava- Sdružení cestovního ruchu - návrh zastoupení SMOl ve Sdružení
25 Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do fondu investičního
26 Jmenování zástupců SMOl do Rady pro kontrolu hospodaření
27 Smlouva s členem ZMO
28 Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku
29 Křižovatka Žižkovo náměstí

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu