Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 11. 2018

číslo usnesení název
1 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2. čtení
2 Kontrola usnesení RMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, projektová dokumentace - zrušení (ORG 5798)
6 Veřejná zakázka č. 18132 - Hřbitovy města Olomouce - Rekonstrukce a pronájem nebytových prostor na hřbitově, Nová Ulice, Olomouc
7 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů (ORG 5319)
8 Rozpočtové změny roku 2018
9 Bytové záležitosti
10 ZŠ Heyrovského - vybudování odborných učeben - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11 Bytový dům Holečkova 9, Olomouc – snížení energetické náročnosti budovy – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
12 Aktualizace složení Řídícího výboru MAP II
13 Aktualizace složení Řídicího výboru ITI OA pro realizaci strategie
14 Pořízení výpočetní techniky pro RMO a ZMO
15 Protipovodňová opatření - průběžná informace
16 Smlouva o nájmu místa pro instalaci anténního zařízení převaděče signálu
17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
18 Dodatek č. 20 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Karty typu D
21 Označení vlastníka
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Horní náměstí, mosazné desky
24 Bytové záležitosti DPS
25 Záměr pronájmu nemovitosti poskytovateli sociálních služeb
26 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
27 Odborné komise RMO
28 Komise městských částí
29 Organizační záležitosti
30 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města Olomouce"
31 Organizační záležitosti - Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
32 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 1. ustavujícího zasedání ZMO konaného 5. 11. 2018
33 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
34 Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu