Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 10. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště
5 Veřejná zakázka č. 18106 – Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce (ORG 5873)
6 Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, projektová dokumentace - zadání (ORG 5798)
7 Náhrada ušlého zisku - třída 1. máje
8 Rozpočtové změny roku 2018
9 Bytové záležitosti
10 Úprava plánu investic SNO, a.s.
11 Bytové záležitosti DPS
12 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 7
13 Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
14 Cyklostezka Bystročice - Nedvězí - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
15 Protipovodňová opatření II.B etapa – změna svítidel veřejného osvětlení
16 Pozemky v k.ú Slavonín – ústavní stížnost
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Označení vlastníka
19 Programová dotace Ochrana obyvatel
20 Dotační program odboru životního prostředí
21 Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2019
22 Aktualizace projektové dokumentace ZŠ Gorkého - přímé zadání
23 Změna platových výměrů ředitelů škol
24 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4
25 Organizační záležitosti - Dodatek č. 14 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce"
27 Organizační záležitosti - Veřejná zakázka - dodávka služebních automobilů
28 Baletní škola Olomouc - Irina Popova - žádost o stanovisko SMOl k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu