Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 10. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - schválení externího administrátora (ORG 5161)
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II. - dohoda o budoucím závazku
6 Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých sadech - Smetanovy sady - soudní spor
7 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce (ORG 5859)
8 Rozpočtové změny roku 2018
9 Bytové záležitosti
10 Úprava plánu investic SNO, a.s.
11 Bytové záležitosti DPS
12 Jez u Šantovky
13 Dodatek č. 2 k SOD (OCHR-HPOO/SOD/001899/2016/Fal) „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“
14 Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce pro období let 2019 - 2022
15 Aktualizace dopravního modelu - vyhodnocení U linky
16 Povolení výjimky - pěší zóna
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Podzemní parkoviště - oprava eskalátoru
19 Waldorfská MŠ - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity
20 Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 2019
21 Moravská filharmonie Olomouc - vydání souhlasu k nákupu dlouhodobého movitého hmotného majetku
22 Programové dotace odboru sociálních služeb
23 Kontrola dotace „Podpora mládežnického cykl. oddílu pro rok 2017“ u spolku Mapei Merida Kaňkovský
24 Kontrola dotace na projekt „Restaurování maleb a štuků v interiéru záp. kopule chrámu sv. Michala“
25 Kontrola dotace na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ
26 Kontrola dotace na zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ
27 1. HFK Olomouc - rozšíření účelu využití poskytnuté dotace
28 Prodloužení koncesní smlouvy
29 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce“
30 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
31 Různé - majetek

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: podateln[email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu