Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 9. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Protipovodňová opatření IV. etapa
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Smlouva o obstarání správy nemovitostí
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 18103 - Dodávka užitkového vozidla pro odbor školství (rozvoz stravy) - přímé zadání, revokace
7 Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a věže - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019 - 2021 - zahájení, komise
9 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka CETIN (ORG 5161)
10 Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 5619, 5472)
11 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ORG 5319, 5472)
12 Rozpočtové změny roku 2018
13 Studie revitalizace Žižkova náměstí
14 Bytové záležitosti
15 Bytové záležitosti DPS
16 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.5
17 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
18 Vyhlášení výzev a změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace
19 MAP II – Složení Řídícího výboru
20 Změny jízdních řádů MHD
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Změna kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení, zrušení výjimky z počtu žáků
23 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl
24 Audit postupů při aplikaci zákona o registru smluv
25 Audit vymáhání pohledávek
26 Mimořádná kontrola finanční dotace poskytnuté v roce 2017 na projekt Případy Jáchyma Semiše
27 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 21. zasedání ZMO konaného 3. 9. 2018
28 Stanovení termínů konání RMO v měsíci říjnu 2018
29 Organizační záležitosti
30 Andrův stadion
31 PPO II.B - pevné stání
32 Uvolnění finančních prostředků na realizaci oprav komunikací
33 Zdroje pitné vody - Hodolany, Holice
34 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu