Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 8. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 17141 - Poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO - zadání
6 Veřejná zakázka č. 18015 - Nákup elektrické energie na rok 2019 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - zadání (ORG 4864)
8 Veřejná zakázka č. 18104 - ČOV - sušárna kalů, projektová dokumentace - zadání (ORG 5877)
9 Veřejná zakázka č. 18108 - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - opakovaná zakázka - zadání (ORG 4864)
10 Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, projektová dokumentace - zahájení (ORG 5798)
11 Veřejná zakázka č. 18068 - Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - zadání
12 Veřejná zakázka č. 18106 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce - zahájení
13 Veřejná zakázka č. 18128 - Dodávka terénního automobilu pro odbor ochrany - přímé zadání
14 Veřejná zakázka č. 18130 - Dodávka referentského vozidla pro Městskou policii Olomouc - přímé zadání
15 Rozpočtové změny roku 2018
16 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2019
17 SNO - příprava k převzetí sportovišť
18 OZV k dani z nemovitých věcí na rok 2019
19 Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
20 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
21 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2018
22 Bytové záležitosti
23 Bytové záležitosti DPS
24 Petice „Zachovejme tradiční silnici na Sv. Kopeček“
25 Tramvajová trať Nové Sady – parkovací dům
26 Náhrada za výkup pozemků v lokalitě Slavonín
27 Soubor změn č. IX RP MPR Olomouc - Informace k průběhu pořizování po společném jednání
28 Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP
29 Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání
30 Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání
31 Petice „Za zachování zeleně a veřejného prostranství na nábřeží řeky Moravy v lokalitě Na Letné – Demlova“
32 Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a Bystrovany
33 Zvláštní užívání komunikací
34 PPO - náhradní parkování
35 Opravy lávek
36 Petice - žádost o zajištění pořádku na ulici Havlíčkova
37 Stanovisko SMOl ke změně kapacity školy
38 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
39 Školské rady - změna zástupců zřizovatele
40 Škodní a likvidační komise
41 Pohledávky za Gordion, s.r.o. Praha
42 Sigma - nájemní smlouvy
43 Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o nájmu souborů movitých věcí
44 Muzeum umění Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
45 Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
46 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018 a č. 3/2018, a kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
47 Pamětní deska Jana III. Sobieského
48 Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty (ORG 5843)
49 Topolová – navýšení parkovacích možností (ORG 5782)
50 Inovativní finanční nástroj - možnost financování modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu
51 Projekty ITI OA - cyklostezky - podání žádosti o dotaci
52 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2018
53 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 4, 5 a 6
54 Hřbitovy města Olomouce - pronájem nebytových prostor v areálu hřbitova v Neředíně
55 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVi/INO/002387/2018
56 Dotace v sociální oblasti
57 Změny v komisích
58 Pojmenování parku
59 Harmonogram bruslení veřejnosti
60 Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů
61 Zahraniční služební cesta do Maďarska
62 Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
63 Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
64 Organizační záležitosti
65 Organizační záležitosti
66 Organizační záležitosti
67 Organizační záležitosti
68 Organizační záležitosti - věž
69 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2018
70 Lesy města Olomouce, a.s. - informace o hospodaření
71 AQUAPARK - návrh projektů pro ZŠ r. 2018 - 2019
72 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
73 Animovaný spot

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu