Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 7. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Moravská filharmonie Olomouc - navýšení příspěvku na provoz
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 18110 - Olomouc - modernizace MKDS - II. etapa - uzavřená výzva (ORG 0952)
6 Veřejná zakázka č. 18113 - Výstaviště Flora - instalace venkovního mobiliáře a veřejného osvětlení v Rozáriu (ORG 5911) - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 18028 - Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy (ORG 5879) - zadání
8 Veřejná zakázka č. 18029 - Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení objektu (ORG 5880) - zadání
9 Veřejná zakázka č. 18073 - Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe - zadání (ORG 5706)
10 Rozpočtové změny roku 2018
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Prevence kriminality 2018 - odmítnutí neinvestiční dotace
14 Dodatek č. 19 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Hraniční ulice - koordinovaný tah, SSZ (ORG 5887)
17 Petice ul. Vítězství
18 Podchod Václavkova
19 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP
20 Protipovodňová opatření II.B etapa
21 Studie veřejného prostranství „Sokolská - Zámečnická“
22 Cyklodoprava - IZ 25
23 Plán odpadového hospodářství SMOl - vyhodnocení plnění
24 Realizace Plánu odpadového hospodářství SMOl - polopodzemní kontejnery Nové Sady
25 Realizace Plánu odpadového hospodářství SMOl - předcházení vzniku odpadu
26 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
27 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
28 Kontrola hospodaření u MFO
29 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Demlova v roce 2017
30 Využití dotace v roce 2017 na projekt "Celoroční činnost Jazz Tibet Clubu"
31 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 2. výzvě roku 2018
32 Prodloužení koncesní smlouvy
33 Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do investičního fondu
34 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – podání žádosti o dotaci
35 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 30 (Silnice)
36 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl
37 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu Podmínek realizace projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II"
38 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc, s.r.o.
39 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - SK Sigma Olomouc, a.s.
40 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
41 Organizační záležitosti
42 Organizační záležitosti - věž
43 Organizační záležitosti - Organizační změna v Městské policii Olomouc a Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
44 Individuální dotace v oblasti kultury
45 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc s.r.o. - extraliga
46 Hřbitov Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (ORG 5857)
47 Letecký den - organizace

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu