Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 6. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 18104 - ČOV - sušárna kalů, projektová dokumentace (ORG 5877)
4 Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - zahájení, komise - revokace (ORG 4864)
5 Veřejná zakázka č. 18085 - Demolice kasáren Neředín - 2. etapa
6 Veřejná zakázka č. 18015 - Nákup elektrické energie na rok 2019 - zahájení
7 Veřejná zakázka č. 18068 - Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - zahájení, komise
8 Dopravní napojení Úřadu práce
9 Raisova – rekonstrukce komunikace (ORG 5047)
10 Jablonského – přechod pro pěší – Smlouva o poskytnutí dotace (ORG 5752)
11 ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště – dodatek Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (ORG 5406)
12 Rozpočtové změny roku 2018
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017
16 Změna č. 3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
17 Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31
18 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 40 a 41 (Předcházení vzniku odpadů, Nakládání s odpady II)
19 Investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice Radíkov u Olomouce“
20 Lokalita Demlova – Na Letné
21 Dodatek č. 1 ke smlouvě s TSMO, a.s.
22 KIDSOK - žádost o projednání slev pro žáky, studenty a seniory 65+
23 Změny jízdních řádů MHD k 1. 9. 2018
24 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s.
25 Povolení výjimky - pěší zóna
26 Předzahrádky
27 Smlouva o právu provést stavbu
28 Zvláštní užívání komunikací
29 PPO - náhradní parkování
30 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací - škol roku 2018
31 Výjimky z počtu dětí v MŠ a z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2018/2019
32 Zdravá anglická mateřská škola s.r.o - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity
33 Podpora v oblasti Individuální dotace odboru školství
34 Změna platových výměrů a odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol
35 Žádost o zapojení SMOl do projektového záměru UP Olomouc
36 MŠ Dělnická - rozšíření kapacity, ZŠ Svatoplukova- rekonstrukce výdejny stravy
37 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018
38 Návrhy na změnu v aktuálním komunitním plánu sociálních služeb
39 Dotace MEIS a Europe Direct
40 Zahraniční služební cesta Japonsko
41 Zahraniční služební cesta v rámci česko-polského projektu "Společně pro rozvoj aglomerací"
42 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
43 Darovací smlouva - keramická popelnice
44 Nařízení SMOl o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov " Olomouc - sever "
45 Zahraniční aktivity města Olomouce v 2. pololetí roku 2018
46 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
47 Organizační záležitosti
48 Organizační záležitosti
49 Organizační záležitosti
50 Organizační záležitosti - spisovna záměr
51 Různé - bezúplatný převod výpočetní techniky
52 Změny v KMČ
53 Spolupráce SMOl s UPOL na výzkumném projektu
54 Užívání zimního stadionu
55 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 20. zasedání ZMO konaného 4. 6. 2018
56 Protipovodňová opatření IV. etapa
57 Rozvoj VFO - dostavba pavilonu A2 - bankovní záruky (ORG 4519)
58 Návrh odkupu majetku od společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu