Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 5. 2018

číslo usnesení název
1 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady
2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy sportovních zařízení Olomouc, a. s.
3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře AQUAPARK OLOMOUC, a. s.
4 Kontrola usnesení RMO
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
6 Majetkoprávní záležitosti OI
7 Veřejná zakázka č. 18097 - Památník osvobození Rudou armádou - přímé zadání (ORG 5842)
8 Veřejná zakázka č. 18080 - Dodávka užitkového automobilu pro Městskou policii Olomouc - přímé zadání
9 Úřad práce - dopravní napojení
10 Rozpočtové změny roku 2018
11 Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
12 Bytové záležitosti
13 Nákup elektromobilů
14 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
15 Projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II"
16 Studie veřejného prostranství „Sokolská- Zámečnická“
17 Zimní údržba 2017/2018
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018 - nákup dopravních automobilů
20 Prevence kriminality - zhodnocení 2017, darovací smlouvy
21 Prevence kriminality 2018 - dotace, rezerva
22 OSPOD – spolupráce v inovativním projektu
23 Záměr prodeje nepotřebného majetku – vozidlo Škoda Fabia
24 Hřbitovy města Olomouce - nájemní smlouvy
25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/001729/2018/Nas
26 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s použitím prostředků z investičního fondu
27 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 - projednání účetní závěrky a finančního vypořádání za účetní období r.2017
28 Škodní a likvidační komise
29 Správa zimního stadionu a Androva stadionu
30 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
31 Veřejná zakázka č. 18083 - Právní a technicko-ekonomická podpora - přímé zadání
32 Pomník Holice
33 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
34 Využití dotace v roce 2017 u Sportovního klubu Droždín, z.s.
35 Dopravní řídící ústředna Olomouc - Dodatek č.1 Rámcové smlouvy o financování projektu
36 ZŠ Holice - vybudování odborných učeben - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
37 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
38 Organizační záležitosti - dodatek ke smlouvě
39 Organizační záležitosti - umístění pracovišť magistrátu
40 Organizační záležitosti - Strop radnice
41 Protipovodňová opatření II. B etapa (ORG 4864) - související investice

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu