Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 5. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
4 Plán udržitelné městské mobility Olomouc
5 Veřejná zakázka č. 17137 - Oprava tramvajové trati - ul. Brněnská, Olomouc, SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská - zast. Fakultní nemocnice a SO 02: Brněnská - podchod - zadání (ORG 5805)
6 Veřejná zakázka č. 18021 - Jihoslovanské mauzoleum - II. ETAPA - zadání
7 Veřejná zakázka č. 18046 - Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zadání (ORG 15698)
8 Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - zahájení, komise (ORG 4864)
9 Veřejná zakázka č. 18071 - MŠ Nedvědova - energetické opatření - zahájení, komise (ORG 5621)
10 Veřejná zakázka č. 18073 - Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe - zahájení, komise (ORG 5706)
11 Majetkoprávní záležitosti OI
12 Výstaviště Flora Olomouc - dotace na oranžérii IV. et. (ORG 5908)
13 Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 4367, 4769, 5455, 5346)
14 Mošnerova ulice (ORG 5021, 4575)
15 Rozpočtové změny roku 2018 + dodatek č. 1
16 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017
17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021
18 Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
19 Bytové záležitosti
20 Bytové záležitosti DPS
21 Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2018
22 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 34 a 39 (Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání II, Terminály III)
23 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 32 (Tramvajové tratě III) a změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 20 (ITS ve městech)
24 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 36, 37 a 38
25 Povolení výjimky - pěší zóna
26 Náhradní parkování PPO
27 Zvláštní užívání komunikací
28 Předzahrádky
29 Hřbitovy města Olomouce - pronájem kaple a pozemků na Nové Ulici
30 Křižovatka Brněnská – Velkomoravská
31 Studie zeleně Hamrys
32 Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
33 Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání
34 Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce
35 Základní škola Olomouc a Mateřská škola - Holice, Náves Svobody 41 - výsledek konkurzního řízení
36 Zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol
37 Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2017
38 GDPR - návrh smlouvy
39 Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do investičního fondu
40 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) za rok 2017
41 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2017
42 Studie odtokových poměrů
43 Dotace v sociální oblasti
44 Individuální dotace v oblasti kultury
45 Investiční dotace v oblasti sportu
46 Audit hlavních pokladen SMOl
47 Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2017 dle paragrafu 6171
48 Využití dotace v roce 2017 na projekt "Mateřská škola 1. olomoucká sportovní"
49 Využití dotace v roce 2017 na projekt "Zajištění telefonické krizové pomoci v Olomouci v roce 2017"
50 Záměr pronájmu prostor poskytovateli sociálních služeb
51 FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
52 Modernizace tramvajové tratě 1.máje - Rámcová smlouva o financování projektu
53 ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
54 Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje - Olomoucký tvarůžkový festival
55 Dotace "Olomouc v kostce"
56 Pojmenování ulice
57 Hospodaření České dědictví UNESCO 2017
58 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
59 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
60 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
61 Organizační záležitosti
62 Organizační záležitosti
63 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
64 Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
65 Informace o činnosti kontrolního výboru
66 MŠ Rooseveltova - rozšíření kapacit - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
67 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018
68 Sdružení cestovního ruchu Střední Morava

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu