Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 4. 2018

číslo usnesení název
1 Moravské divadlo Olomouc - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
2 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 18078 - Dodávka dvou dopravních automobilů II. - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 17130 - Hasičská zbrojnice Chválkovice - vyloučení, zadání (ORG 5206)
7 Veřejná zakázka č. 18085 - Demolice kasáren Neředín - 2. etapa - zahájení, komise
8 Rozvoj VFO - dostavba pavilonu A2 - bankovní záruky (ORG 4519)
9 Kasárna Neředín - Žádost o registraci projektu (4763, 5326)
10 Rozpočtové změny roku 2018
11 EIB - revize/konverze úrokové sazby
12 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2017
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Monitoring památky UNESCO
16 Předzahrádky
17 Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel
18 Označení vlastníka
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
22 Pěší zóna
23 Zpráva o stavu modernizace a aktualizace ceníku - Aquapark
24 Škodní a likvidační komise
25 Zpráva o průběhu projektu Implementace skupiny norem ISO 27 000 do podmínek informačního systému SMOl
26 Knihovna města Olomouce - navýšení příspěvku na provoz (mzdové náklady)
27 Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do investičního fondu
28 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků KMČ 2018
29 Využití částky určené na investice navržené KMČ - rok 2018
30 Individuální dotace cestovního ruchu - Vlakem na Flóru 2018
31 Podpora v oblasti Individuální dotace odboru školství
32 Výsledek konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek škol
33 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
34 ZŠ a MŠ Nemilany - oddělení části pozemku č. 633/1 ostat. pl. v k.ú. Nemilany, Dodatek č. 12 zřizovací listiny
35 Zoologická zahrada Olomouc - Smlouva o výpůjčce
36 Změny v KMČ
37 Klub seniorů Řepčín
38 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
39 Organizační záležitosti
40 Organizační záležitosti - Volby do Zastupitelstva města 2018
41 Územní opatření o stavební uzávěře v ploše označené dle Územního plánu Olomouc 03/056P

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu