Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 4. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 18053 - Lesní cesta Huzovská - zahájení, komise (ORG 5831)
5 Veřejná zakázka č. 18054 - Lesní cesta U Hájenky - zahájení, komise (ORG 5169)
6 Veřejná zakázka č. 18013 - Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace - zadání (ORG 5506)
7 MŠ Nedvědova – energetická opatření (ORG 5621)
8 Zastávka MHD Sv. Kopeček - bazilika (ORG 4735)
9 Rozpočtové změny roku 2018
10 Bytové záležitosti
11 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.4
12 Bytový dům Holečkova 292/9 Olomouc – snížení energetické náročnosti budovy
13 Česko-polská spolupráce aglomerací: Olomouc a Opole – navazující projekt
14 Strategický plán - katalog indikátorů
15 Zvláštní užívání komunikací
16 Předzahrádky
17 Dodatek č. 18 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
18 Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů škol 2018
19 Základní škola Olomouc, Helsinská - investiční záměr
20 Plnění projektu Bezbariérová Olomouc
21 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
22 Studie veřejného prostranství Sokolská - Zámečnická
23 Mobilní aplikace jako podpora úhrady poplatků v SMOl Olomouc „Platím v Olomouci“
24 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - provoz VH infrastruktury
25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/001081/2018
26 Stanovení termínů RMO a ZMO ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2018
27 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
28 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
29 Organizační záležitosti
30 Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
31 Tramvajová trať 8.května - příprava Rámcové smlouvy
32 Protipovodňová opatření Olomouc etapa II.B – průběžná informace
33 Protipovodňová opatření IV. etapa - zahrádkářská kolonie

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu