Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 3. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 ČOV Olomouc Nové Sady - likvidace čistírenských kalů
4 Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - zadání
5 Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa - zrušení
6 Lošov, Zlaté Doly, rekonstrukce komunikace, převzetí majetku (ORG 5502)
7 Radnice - strop
8 Protipovodňová opatření Olomouc etapa II.B - informace o průběhu přípravy
9 Protipovodňová opatření II. B – související investice - TDS (ORG 4811)
10 Rozpočtové změny roku 2018
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 35
14 Studie veřejného prostranství „Sokolská- Zámečnická“
15 Studie revitalizace Žižkova náměstí
16 Studie veřejného prostranství „náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova“
17 Projekt eGUTS
18 Zavedení tramvajové linky U
19 Půlmaraton
20 Předzahrádky
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Smlouva o společném zadávání
23 Základní škola Hálkova - výjimka z počtu žáků
24 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí
25 Žádost o příspěvek na rekonstrukci areálu HZS Olomouckého kraje
26 Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. - provoz VH infrastruktury
27 Moravské divadlo Olomouc - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
28 Účelová dotace na zajištění sociálních služeb
29 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
30 Organizační záležitosti
31 Restaurační sezónní předzahrádky
32 ZŠ Svatoplukova - dílny - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 19. zasedání ZMO konaného 12.3.2018
34 Investice do lesní infrastruktury
35 Majetkoprávní záležitosti OI
36 Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ve funkci valné hromady - dozorčí rada - jmenování nového člena

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu