Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 3. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17124 - Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu SMOl 2018 - 2020 - zadání
5 Veřejná zakázka č. 18049 - Jak se žije v Olomouci 2 - rozvoj městských částí - přímé zadání
6 Veřejná zakázka č. 18039 - Dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 18046 - Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zahájení, komise (ORG 5698)
8 Veřejná zakázka č. 18028 - Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy - zahájení, komise (ORG 5879)
9 Veřejná zakázka č. 18029 - Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení objektu - zahájení, komise (ORG 5880)
10 Cyklostezka Holická-Babíčkova – závěrečné vyúčtování (ORG 5416)
11 Výzva společnosti Ridera Stavební a.s. - návrh dalšího postupu
12 Rozpočtové změny roku 2018
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 29 a 31
16 Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 24
17 MŠ Nedvědova - energetická opatření
18 Dopravní řídící ústředna - Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Zvláštní užívání komunikací
21 Předzahrádky
22 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2017
23 Dopravní omezení PPO II.B – rekonstrukce mostu na ul. Komenského
24 Protipovodňová opatření II. B – provizorní most
25 Dopravní studie OKR – II. část
26 Nařízení o placeném parkování
27 Petice ul. Dolní hejčínská
28 Komise hospodářského rozvoje
29 Zoologická zahrada Olomouc - odvod z investičního fondu
30 Aquapark - provozní zpráva za rok 2017
31 Zahraniční služební cesta do Kunmingu (Čína) a Owensboro (USA)
32 Dotační program: Průvodcovská služba v kostelech a církevních objektech
33 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školy
34 Změna platových výměrů ředitelek/ředitelů škol
35 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory v 1. výzvě roku 2018
36 Stanovisko zřizovatele k povolení výuky výtvarné výchovy v cizím jazyce
37 Požární ochrana
38 Audit činností oddělení středisko rozvozu stravy
39 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
40 Podpora řízení a koordinace ITI OA II - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
41 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc, s.r.o.
42 Změny v KMČ

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu