Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 20. 2. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - zadání (ORG 15406)
5 Veřejná zakázka č. 17139 - Švédská ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace - zadání (ORG 5695)
6 Veřejná zakázka č. 18021 - Jihoslovanské mauzoleum - II. ETAPA - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka 1. máje - rekonstrukce kanalizace a inženýrských sítí - stanovení dalšího postupu pro vymáhání náhrady škody
8 Veřejná zakázka č. 18013 - Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace - zahájení, komise (ORG 5506)
9 Závěrečné vyúčtování KÚOK – Jihoslovanské mauzoleum, Cyklostezka Jílová
10 Rozpočtové změny roku 2018
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 28
14 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace
15 Změna č. III Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
16 Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání
17 Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc - určený zastupitel
18 Územní studie Nemilany - jih
19 Petice k územní studii výstaviště Flora Olomouc
20 Strategický plán - implementační část
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Předzahrádky
24 Dodatek č. 17 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
26 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s použitím žulových dlažebních kostek
27 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
28 ČOV Olomouc – likvidace čistírenských kalů
29 Cyklodoprava – aktualizace mapového podkladu cyklogenerelu
30 Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcí Bystročice
31 Cena města a Počin roku 2017
32 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
33 Vlastivědné muzeum v Olomouci - schvalování veřejnoprávní smlouvy
34 Dotace v oblasti kultura 2018
35 Dotace v oblasti sportu 2018
36 Dotace v oblasti Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
37 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže
38 Dotace v oblasti Podpora vysokých škol
39 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
40 Dotace v oblasti životního prostředí
41 Dotace v sociální oblasti
42 Rodinná politika SMOl
43 Kontrola dotace poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt společnosti Draps, s. r. o. v roce 2016
44 Kontrola dotace za rok 2016 - Agrární komora Olomouckého kraje
45 Kontrola hospodaření za rok 2016 u ZOO Olomouc
46 Pojmenování ulic
47 Statut a jednací řád KMČ - změny
48 Změny v KMČ
49 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu
50 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
51 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
52 Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
53 Organizační záležitosti
54 Organizační záležitosti - Dodatek č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
55 Organizační záležitosti - Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
56 Organizační záležitosti - spisovny SMOl
57 Různé
58 Petice - dopravní obslužnost

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu